Preview Mode Links will not work in preview mode

#KommuniceraMera


Oct 31, 2022

I detta avsnitt gästas jag av VD:n och tillika investeraren Sara Resvik från BackingMinds. Vi snackar om hur man får ihop livspusslet och hur man når framgång i karriären. Har Saras karriär varit spikrak uppåt eller vad har hon lärt sig längs vägen?

Temat för avsnittet är att techbranschen är i och står inför en stor förändring. Vad har satt skeppet i gungning? Energikris, inflation. Och krig, när ser vi ljuset i tunneln? Hur ska vi tänka kring konstnadsbesparingar? Ska man dra ner? Nyanställa eller omorganisera, detta och mycket mer snackar jag och investerarstjärnan Sara Resvik om.